วันพุธที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2561

คุณค่าของอาหารไทย

อาหารไทยคืออะไร

คุณค่าของอาหารไทย
อาหารไทยเป็นอาหารที่มีคุณค่าและสืบกันมาจากรุ่นสู่รุ่นมีความเป็นเอกลักษณ์และคุณค่าของตัวเองไม่ว่าจะรูปรสกลิ่นของเมนูอาหารในแต่ละประเภท ซึ่งแค่ได้เห็นก็สะดุดตาชวนรับประทานเป็นอย่างยิ่ง หรือแม้แต่กระทั่งกลิ่นของอาหารไทยที่มีกลิ่นหอมลึกล้ำน่ารับประทานอีกเช่นกัน สำหรับอาหารไทยแล้วตัองใช้ความปราณีตในการปรุงไม่ว่าจะเป็นเครื่องปรุงส่วนผสม และขั้นตอนการปรุงอาหารไทยแต่ละเมนูซึ่งแต่ลัอย่างนั้นต้องอาศัยความปราณีตอย่างที่สุดเพื่อให้ได้อาหารไทยที่สวยงามและน่ารับประทานเป็นอย่างยิ่ง

คุณค่าของอาหารไทย

คุณค่าของอาหารไทยในแต่ละเมนูนั้นมีมากมายคุณค่าและประโยชน์นั้นมีอยู่ในทุกเมนู อาหารไทยจะมีเอกลักษณ์ในการนำเอาเนื้อสัตว์และเครื่องปรุงกับผักผสมผสานกันผ่านการปรุงจนเกิดเป็นเมนูอาหารไทยซึ่งเรียกได้ว่าแตกต่างกับเมนูอาหารของประเทศอื่นๆอย่างชัดเจน และสามารถอธิบายด้วยรสชาติของอาหารไทยที่เรียกว่าหาชาติใดที่จะมีอาหารรสชาติเข้มข้นจัดจ้านเหมือนเมนูอาหารไทยซึ่งนี่เองจึงเป็นเหตุแห่งการดำรงและสืบทอดต่อๆกันมารุ่นบรรพบุรุษสู่ลูกหลานและถือเป็นมรดกไทยที่มีค่ายิ่งควรแก่การทำนุบำรุงไว้ให้สืบไป

อาหารไทยมีหลากหลายเมนูไม่ว่าจะเป็นต้ม ผัดทอด คลุก ลวก แต่ละประเภทก็ต้อฃใช้ส่วนผสมและอัตราส่วนของเครื่องปรุงที่แตกต่างกันออกไปเพื่อให้ได้รสชาติอาหารที่จัดจ้านลงตัวที่สุด อีกส่วนที่เวลาปรุงอาหารไทยแต่ละเมนูนั้นเราจำเป็นที่ต้องคัดเนื้อสัตว์หรือผักที่จะเอามาปรุงอาหารต้องสดและใหม่เพราะอาหารที่สดนั้นถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะเมื่อนำมาปรุงเมนูอาหารไทยนั้นกํจะรสชาติความสดหวานนุ่มของเนื้อสัตว์และผักช่วยให้รสชาติอาหารอร่อยยิ่งขึ้นด้วย