วันเสาร์ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2561

อาหารเพื่อสุขภาพดีมีวิธีกินอย่างไร

อาหารเพื่อสุขภาพดีมีวิธีกินให้เหมาะกับแต่ละวัยอย่างไร

ความแตกต่างในความต้องการสารอาหารในแต่ละวัยนั้นย่อมแตกต่างกัน เพราะร่างกายของมนุษย์เรานั้นในแต่ละช่วงวัยนั้นมีความจำเป็นที่ต้องการสารอาหารแตกต่างกันออกไปเพื่อใช้ในการเจริญเติบโตของร่างกายและซ่อมแซมร่างกายในส่วนต่างๆ ดังนั้นการเลือกบริโภคอาหารให้เหมาะสมกับวัยนั้นจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากในการกินอาหารแต่ละมื้อเพื่อให้ร่างกายนำสารอาหารที่รับประทานเข้าไป ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาและซ่อมแซมร่างกาย สิ่งหนึ่งที่เราขาดไม่ได้เลยสำหรับการเลือกกินอาหารให้เกิดประโยชน์มาที่สุดคือการกินอาหารให้ครบ 5 หมู่ ได้แก่ โปรตีน วิตามิน คาร์โบไฮเดรต เกลือแร่ และไขมัน สารอาหารเหล่านี้จะอยู่ในอาหารแต่ละชนิดใน 5 หมู่ เช่น ผัก ปลา เนื้อสัตว์ ผลไม้ ข้าว ถั่ว เต้าหู้ ทั้งหมดนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของวิธีการเลือกทานอาหารให้เหมาะสมกับวัยเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับสุขภาพและร่างกายของคุณเอง

อาหารเพื่อสุขภาพดี

การกินเพื่อสุขภาพนั้นมีวิธีการไม่ยากเลยอย่างที่กล่าวไปตอนต้นของบทความเราต้องเลือกทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ และรับประทานไม่มากไปไม่น้อยไปในแต่ละมื้อ มนุษย์ในแต่ละวัยนั้นมีความต้องการสารอาหารไม่เหมือนกัน วิธีเลือกสารอาหารให้เหมาะสมกับร่างกายคือการรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ เพียงเท่านี้คุณก็จะสามารถมีสุขภาพร่างกายที่ดีและแข็งแรงแถมท้ายอีกหน่อยหากจะให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วคุณต้องออกกำลังกายและพักผ่อนให้เพียงพอด้วยนะแค่นี้คุณก็จะมั่นใจได้ว่าจะมีสุขภาพที่ดีกว่าใครๆแล้วละ