วันพุธที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

วิธีปรุงรสชาติอาหารสำหรับเด็ก

วิธีปรุงอาหารให้เด็กมีวิธีทำอย่างไรบ้าง เราควรปรุงอย่างไรจึงเหมาะสมกับลูกในแต่ละวัย ขั้นตอนปรุงอาหารอร่อยๆให้ลูกกินอย่างเหมาะสมทำอย่างไรบ้าง
วิธีปรุงอาหารให้ลูกกิน

วิธีการปรุงอาหารให้ลูกกินควรปรุงอย่างไรจึงเหมาะสม

เมนูอาหารเด็กนั้นไม่แนะนำให้ผู้ปกครองใส่เครื่องปรุงใดๆทั้งสิ้น เพราะเหตุที่ว่าเพื่อเด็กจะได้เรียนรู้รสของอาหารธรรมชาติต่างๆ โดยไม่ควรปรุงแต่งและเจือปนเครื่องปรุงใดๆ เมื่ออาหารเด็กเสร็จเรียบร้อยแล้วผู้ปกครองเองควรแนะนำให้เด็ก เริ่มทานทีละน้อย โดยที่ไม่ต้องเรียนรู้จักการปรุงเพิ่มเติมรสอาหาร เพื่อให้ได้รับประทานรสชาติตามที่ต้องการ การให้เด็กได้รับประทานรสชาติอาหารจากธรรมชาติจะดีกว่าเพื่อไม่ให้อาหารเน้นไปทางรสชาติที่เค็ม หรือหวานจัดไปทางใดทางหนึ่งนั้นเองจะเป็นผลดีต่อเด็กมากเลยทีเดียว ซึ่งทั้งนี้เราจะไม่ใส่ผงชูรสลงไปในเมนูอาหารเด็กในแต่ละมื้อเพื่อให้เด็กได้รับกินรสชาติอาหารที่อร่อย นั้นเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นเลย

แม้กระทั่งการกินของเด็กด้วยการปรุงอาหารในแต่ละมื้อจะเป็นเพียงการปรุงมื่อต่อมื้อ แต่ในระยะยาว สิ่งที่ปรุงเพื่อให้รสชาติอาหารดีขึ้น มีความหวาน ความเค็มนี่เองจะถูกสะสมอยู่ในร่างกายของตัวเด็กเองเมื่อ เขาโตเป็นผู้ใหญ่เครื่องปรุงเหล่านี้ที่ถูกสะสมมากขึ้นเรื่อยๆก็จะทำให็เกิดโรคต่อร่างกายได้ง่ายได้ ไม่ว่าจะเป็นโรคอ้วน โรคเบาหวานจากน้ำตาล โรคไตจากความเค็มจัด หรือโรคความดันเพราะฉะนั้นผู้ปกครองควรตะหนักถึงการปรุงอาหารของลูกๆมากๆในแต่ละมื้อของเด็กๆ

เมนูอาหารส่วนใหญ่ที่มีส่วนประกอบเป็นผักและผลไม้นั้นจะมีความหวานอยู่ในตัวของอาหารนั้นๆอยู่แล้ว หรือจะเป็นความหวาน ความมันจากเนื้อสัตว์ในการปรุงอาหารเหล่านี้มีรสชาติอยู่ในตัวอยู่แล้ว เมื่อผู้ปกครองปรุงเสร็จลองตัดชิมดู ถ้าไม่จำเป็นควรหลีกเลี่ยงการปรุงเมนูอาหารเด็ก ไม่ว่าจะเค็มหรือหวาน หรือเผ็ด เพื่อสุขภาพที่ดีของเด็กนั้นเอง