วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2561

อาหารไทย ประวัติความเป็นมาลักษณะของอาหารไทย

อาหารไทยมีลักษณะความเป็นมาอย่างไร มีวิธีการปรุงและมีขนบธรรมเนียมประเพณีการปรุงอาหารไทยอย่างไรบ้างเรามาดูประวัติความเป็นมาของอาหารไทยกัน
ความเป็นมาของอาหารไทย
อาหารไทย สูตรอาหารไทย เมนูอาหารไทย อาหารไทยมีรสชาติ และหน้าตาของอาหารแต่ละเมนูที่เป็นศิลปะ และศาสตร์ของการทำอาหารอย่างประณีต ที่สำคัญยังโด่งดังไปทั่วโลก

อาหารไทย ประวัติความเป็นมาลักษณะของอาหารไทย

อาหารไทยรสชาติและสีสันของเมนูอาหารไทย

อาหารไทยมีรูปแบบและเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ถูกสืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น จึงเรียกได้การทำอาหารไทยนั้นถือเป็นวัฒนธรรมที่ควรค่าแก่การรักษาไว้อย่างยิ่ง อาหารไทยในแต่ละภาคแต่ละท้องถิ่นมีความแตกต่างกัน การปรุงอาหารไทยนั้นถือเป็นศิลปะแขนงหนึ่งด้วยรสชาติและสีสันของหน้าตาเมนูอาหารที่แตกต่างกัน แต่ละเมนูมีส่วนผสมหลากหลายชนิดทั้งพืชผัก สมุนไพร และเนื้อสัตว์ แต่เมื่อนำมาส่วนผสมมารวมกันทั้งหมดแล้วกลับได้รสชาติที่อร่อยและกลมกล่อม ชวนรับประทานเป็นอย่างยิ่ง

อาหารไทยในแต่ละภาคมีความเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง การเลือกส่วนผสมแต่ละอย่างมาปรุงอาหารนั้นส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับความพร้อมของท้องถิ่นนั้นๆ ไม่ว่าจะเป็นพืชผัก เนื้อสัตว์ที่สามารถหาได้จากท้องถิ่นนั้นๆส่วนใหญ่จะเป็นวิถีการดำรงค์ชีวิตที่สืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น กระทั่งรสชาติและหน้าตาของอาหาร ความอุดมของพื้นที่ในแต่ละภูมิภาคจะแตกต่างกันออกไป การปรุงอาหารไทยจึงถือว่าเป็นเครื่องแสดงวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของการดำเนินชีวิตของคนไทยในแต่ละภาค