วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561

เมนูอาหารอีสาน

เมนูอาหารอีสานมีลักษณะเป็นอย่างไรมีวิธีการทำสูตรการทำอย่างไรถึงทำให้อาหารอีสานโด่งดังและได้รับความนิยมไปทั่วโลก


อาหารอีสานและความเป็นมาของอาหารอีสานที่ขึ้นชื่อด้วยรสชาติและการประกอบเมนูอาหารแต่ละเมนูที่แตกต่างไปจากภาคอื่นๆทำให้อาหารอีสานมีเอกลักษณ์และมีชื่อเสียงที่โด่งดังจนถึงปัจจุบัน

ประวัติความเป็นมาของอาหารอีสาน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสาน มีสภาพภูมิประเทศที่แห้งแล้งทำให้ผลผลิตทางการเกษตรนั้นไม่อุดมสมบูรณ์เหมือนภาคอื่นๆ นี่เองจึงเป็นเหตุผลที่ทำให้การประกอบอาหารอีสานนั้นจำเป็นต้องนำทรัพยากรหรือพืชผักผลไม้หาได้มาปรับปรุงและดัดแปลงให้เหมาะสมกับสิ่งแวดล้อมที่ตนอาศัยอยู่ ชาวอีสานจึงดำรงชีวิตอยู่ อย่างสอดคล้องกับธรรมชาติด้วยการแสวงหาสิ่งต่าง ๆ ที่กินได้ในท้องถิ่นมาดัดแปลงเป็นอาหารง่าย ๆ ในแต่ละมื้อ เช่น ปลา กบ เขียด อึ่งอ่าง แย้ งู หนู แมลงบางชนิดและผักพื้นบ้านต่าง ๆ ตลอดจนการเรียนรู้ที่จะถนอมอาหารไว้ กินนาน ๆ ซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญในการดำรงชีวิตของคนอีสาน คนอีสานส่วนใหญ่กินข้าวเหนียวนึ่ง เป็นอาหารหลัก เช่นเดียวกับภาคเหนือ อาหารอีสานจะมีรสชาติที่โดดเด่นชัดเจนแตกต่างจากรสชาติอาหารของภาคอื่นๆ คือ รสเค็มจากปลาร้า รสเผ็ดจาก พริกสดหรือพริกแห้ง รสเปรี้ยวจาก ผักพื้นบ้านจากมะกอก ส้มมะขาม และมดแดง อาหารอีสานส่วนใหญ่จะมีรสชาติ เผ็ด เค็ม เปรี้ยว อาหารอีสานประเภท ลาบ ส้มตำขนานแท้จะออกรสเผ็ด และเค็มและไม่นิยมเครื่องเทศแต่ใช้ พืชประเภทแต่งกลิ่น เช่น ผักชีลาว ตระไคร้ ใบมะกรูด ผักแพว เป็นต้น การประกอบอาหาร มักใช้วิธีต้ม แกง ปิ้งหรือย่างเช่นเดียวกับภาคเหนือ ไม่นิยม ใช้ไขมัน นํ้ามัน หรือกะทิ ส่วนใหญ่มีรสเผ็ดและเค็ม มีนํ้าขลุกขลิกเพื่อให้สามารถปั้นข้าวเหนียวจิ้มลงในอาหารได้ มีผักพื้นบ้านที่หาได้ในท้องถิ่น เช่น ผักติ้ว ผักกระโดน เป็นต้น จิ้มกินกับนํ้าพริกและกินคู่ลาบและส้มตำ